Auto riepas

Auto riepas

Riepas nosaka ātrumu un saķeri ar ceļa virsmu. Labas riepas vienmēr nolietojas ātrāk un ir dārgākas par parastajām, taču kvalitatīvas riepas uzlabo saķeri ar ceļa virsmu un ļauj izbaudīt vēlamo braukšanas stilu, bez tam, visbiežāk, pateicoties zemam profilam, uzlabojas arī automašīnas izskats.

Visi uzraksti uz riepām ir angļu valodā un tas nav atkarīgs no tā, kurā valstī ir riepas ir izgatavotas. Visām riepām ir marķējums, kas atbilst Eiropas Savienības un ASV standartiem vai tādus, kas ir kopīgi gan Eiropas Savienības valstīs, gan ASV spēkā esošajiem standartiem. Burts „E” aplī ar diviem skaitļiem parāda, ka riepa ir pārbaudīta atbilstoši drošības prasībām, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Pašlaik Eiropas valstīm ļaut veikt pārbaudes un piešķirt tehniskās kontroles zīmi. Indekss aplītī ir valsts, kurā veiktas pārbaudes, nosacīta zīme. Piemēram, E3 – Itālija, E5 – Šveice. Piecciparu zīme (atsevišķos gadījumos sešciparu) indekss nozīmē sertifikāta numuru, kas rāda, ka tests izpildīts un riepa atbilst izvirzītajām prasībām. ASV standarta marķējums ir DOT (Department of Transportation).

Ziemas riepas ir sertificētas saskaņā ar divkāršo standartu, tām ir abi marķējumi – E un DOT. Tāds marķējums ir bieži, jo riepas tiek eksportētas arī uz ASV.

Noskaidrosim, ko nozīmē burtu un ciparu kombinācijas, kas tiek rakstītas uz riepām, piemēram, 185 65 H R13.

185 

65

 


H

R

13

Attālums (milimetrs) no vienas riepas malas līdz otrai, kad uz riepu nav slodzes. Šis lielums tiek saukts par riepas platumu

Sānu sieniņas augstums, kas izteikts procentos no riepas platuma, kad uz riepu nav slodzes. Izmērs H tiek saukts par riepas augstumu, attiecību vai profilu. Riepas augstums (milimetros) tiek parēķināts pēc formulas Hmm = (W x H) / 100.
Šajā gadījumā riepas augstums ir 120 mm.

Ātruma indekss. Tas rāda, ar kādu maksimālu ātrumu var braukt nepārtraukti 10 minūtes. Pārsniedzot šo ātruma robežu, riepa centrbēdzes spēkā ietekmē var pārplīst. Skat. tabulu ar indeksu vērtībām.

Šis burts parāda, ka riepas konstrukcija – radiāla. Ja burta „R” nav, riepas konstrukcija ir diagonāla

Šis collu izmērs rāda, kāda diametra diskiem riepa paredzēta.

 

Riepas izcelsmes valsts, slodzes, ātruma indeksi tie marķēti ar šādām zīmēm: 

Riepu marķējums


A Ražotāja un riepas nosaukums
B Riepas izmēra, konstrukcijas un maksimālā pieļaujamā ātruma designācija
C Konstrukcijas tips
D Papildus ziemas un pastiprinātu riepu marķējumi
E Maksimālā slodze un spiediens
F Atbilstība ECE prasībām
G DOT kods
H Izcelsmes valsts
J Tas pats, kā „B”

Tabulā sniegtie indeksi rāda, kādam maksimālajam ātrumam riepa piemērota. 

 

Ātruma simbols Ātrums, km/h Ātruma simbols Ātrums, km/h
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B
C
D
E
F
G
J
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
65
70
80
90
100
 K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
ZR
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
300
> 240

Riepu problēmas un iespējamie iemesli

Problēma  Iemesls
Vienmērīgs nodilums

Visa protektora virsma nodilst vienādi.
Tā ir normāla nodilšana.

Pārāk mazs gaisa spiediens.
Braucot ar lielu ātrumu, bieži tiek veikti strauji pagriezieni.
Pārāk šaura riepa diskiem.
Ilgi stāvējušas riepas..
Malu nodilšana 

Abas protektora malas nodilst ātrāk par vidu.

Pārāk liels gaisa spiediens.
Pārāk plata riepa diskiem.
Ilgi stāvējušas riepas..
Vidus nodilšana

Protektora iekšējā daļa nodilst ātrāk par malām.

Pārāk liels gaisa spiediens.
Pārāk plata riepa diskiem.
Ilgi stāvējušas riepas.
Vienas malas nodilšana 

Viena protektora malas nodilst neierasti ātri.

Nav noregulēta virsbūves ģeometrija (riteņu sāngāzums).
Ilgi stāvējušas riepas.
Atsevišķu vietu nodilšana 

Protektora virsmas daļa (vai vairākas daļas) nodilst ātrāk.

Nav noregulētas kustīgās bremžu sistēmas daļas vai piekare.
Deformēts disks.
Bieži tiek veikti strauji paātrinājumi un bremzēšana.
Pārāk mazs gaisa spiediens riepās.
Nodilšana šķērsām 

Protektora daļa (vai daļas), kas nodilst ātrāk ir šķērsām riepai.

Nav noregulētas kustīgās bremžu sistēmas daļas vai piekare.
Nav noregulēta virsbūves ģeometrija.
Ilgi stāvējušas riepas.
Spalvas formas nodilšana 

Protektora sektori nolietojušies spalvas formās.

Nav noregulēta virsbūves ģeometrija (slikti nobalansēti riteņi).
Saliekta ass.

Riepas tiek kontrolētas no visām valsts pusēm, lai patērētājs saņemtu maksimāli kvalitatīvu produktu. Dotajā brīdī ir pieejams kredīts online 2019. gadā, kas palīdzēs iegādāties jaunas riepas, jo uz riepām nedrīkst taupīt ne centa! Atliek izvēlēties atbilstošāko un auto piemērotāko firmu un riepu komplektu, kādā no daudzajiem riepu dīleru uzņēmumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *