Kravu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Jebkuras kravas pārvadāšana ar jebkādu transportu ir pakļauta riskiem, sākot no laikapstākļu radītiem kravas bojājumiem un beidzot ar ceļu satiksmes negadījumiem un zādzību. Kravas apdrošināšana, atkarībā no gadījumiem, ko tā ietver, var krietni samazināt risku, uzņēmumam piegādājot kravu saņēmējam. Iespējams gan apdrošināt vienu sūtījumu, gan noslēgt ar apdrošinātājiem līgumu par katras kravas apdrošināšanu. Kravas apdrošināšana noteikti nepieciešama tiem uzņēmumiem, kuri nevar atļauties vienas vai pāris kravu nepiegādāšanu. Ļoti lieli uzņēmumi savukārt veido paši savus apdrošināšanas fondus.

Svarīgi jau sākumā pieminēt, ka kravu apdrošināšana nav kravu civiltiesiskā apdrošināšana, kas paredz, ka kravas pārvadātājs ir materiāli atbildīgs par bojājumiem kravai, kas radušies pārvadātāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Turklāt civiltiesiskā atbildība iestājas tikai līdz 12 ASV dolāriem par kravas kilogramu, tādēļ dārgākai kravai tā var nebūt izdevīga.

Ko sedz kravas apdrošināšanas polise?

Kravas apdrošināšanas polise gandrīz vienmēr segs sekojošos izdevumus:

  1. Zaudējumi un izdevumi saistībā ar avāriju;
  2. Izdevumi par kravas glābšanu, zaudējumu samazināšanu un zaudējumu apmēra noteikšanu.

Citi polises parametri ir atkarīgi no tā, kādu līgumu jūs noslēgsit. Iespējams noslēgt apdrošināšanu, kas sedz visus riskus, tajā skaitā kravas sabojāšanos (piemēram, ja tā ir pārtika) pārvadāšanas laikā. Tāpat var iegādāties polisi, kas sedz tikai dažus riskus, piemēram, zādzību, avāriju, bojājumus. Liela daļa zaudējumu, pārvadājot kravas, rodas izkraušanas un iekraušanas brīdī, un arī pret to iespējams apdrošināties gan tad, ja krava tiek pārkrauta vienreiz, gan tad, ja maršrutā tā tiek pārkrauta vairākas reizes.

Apdrošināt iespējams lielāko daļu kravu, taču jāņem vērā, ka daži kravu veidi – ieroči, medicīniskie paraugi – un arī daži transporta veidi, piemēram, pārvadāšana ar plostiem pie apdrošinātājiem netiek pieņemti. Tāpat neapdrošina tās kravas, kas tiek pārvadātas neizmantojot pārvadātāja pakalpojumus, t.i., tas, kas tiek vests “uz savu roku” nevar tikt apdrošināts.

No kā ir atkarīgas polises izmaksas?

  • Transporta veids;
  • Krava un tās vērtība;
  • Pārvadāšanas norise, tajā skaitā maršruts;
  • Sadarbība ar apdrošinātāju;
  • Un citi faktori.

One Reply to “Kravu apdrošināšana”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *